Враќање на возилото


Вашиот лизинг договор ќе заврши наскоро

Контакт податоци за клиентот

IVECO CERTIFIED PRE-OWNED ќе Ве контактира пред да го вратите возилото и ќе Ве информира околу крајот на договорните опции.

Преелиминарна контрола на возилото

Детален извештај за состојбата на возилото изработен од независен субјект на трошок на IVECO

Поправка на возилото

Согласно Вашата одлука и со поддршка на IVECO сервисот возилото е поправено

ВРАЌАЊЕ НА ВОЗИЛОТО

Предавање и проценка на возилото извршено од страна на независен субјект според упатството за враќање на возилото

Доколку сте корисник на IVECO возило и Вашиот договор наскоро итекува, предлагаме да ја погледнете брошурата " Водич за враќање на возило "